logo_vrtic1_icon

Priprema za školu

U 1. razred osnovne škole upisuju se djeca koja do 1.travnja tekuće godine navršavaju 6 godina života. Ta  kronološka dob za početak školovanja  je propisana Zakonom.

Polazak u školu predstavlja veliku promjenu ne samo u životu djeteta, već i u životu njihovih roditelja i obitelji. Bezbrižno djetinjstvo prožeto igrom zamijenit će školske klupe, domaće zadaće i ocjene.

Da bi se dijete  što lakše prilagodilo na novu sredinu, obaveze i zahtjeve u školi vrlo je važno da ima podršku roditelja odnosno da se ostvaruje suradnja roditelja i vrtića u kojem se dijete priprema za školu kroz program Predškole, a kasnije i suradnja roditelja i škole kako bi dijete što lakše moglo savladati školsko gradivo.

Polazak djeteta u školu dio je procesa odrastanja, ali i događaj koji djecu i roditelje istodobno i plaši i veseli. Prvi dojam i iskustva koje dijete stekne pri polasku u prvi razred iznimno su važna. Pri tom je bitan i stav roditelja prema školi jer se on prenosi na dijete. Pozitivan stav roditelja doprinijeti će tome da dijete u školu krene radosno i bez straha.

Pri upisu u školu tim stručnjaku sačinjen od liječnika, pedagoga, psihologa i logopeda provjerava djetetovu psihofizičku zrelost za školu, odnosno njegovu tjelesnu (visina, težina, motorička spretnost), intelektualnu, emocionalnu i socijalnu zrelost.

DOBRI PREDUVJETI ZA USPJEŠAN POČETAK ŠKOLOVANJA IMA DIJETE KOJE:

 • Ima pozitivnu sliku o sebi
 • Zna se zauzeti za sebe (verbalizira svoje potrebe i ono što mu smeta)
 • Zna rješavati sukobe na poželjan način
 • Ponosi se uspjehom i podnosi neuspjeh
 • Pomaže i dijeli s drugima, prihvaća tuđe ideje
 • Dogovara se  i poštuje pravila
 • Upornošću završava što je započelo

ZA ŠKOLU JE SPREMNO SVAKO DIJETE U DOBI IZMEĐU 6 I 7 GODINA KOJE JE:

 1. TJELESNO I MOTORIČKI ZRELO- zdravo je, dobro razvijeno, spretno, pravilno drži olovku, posjeduje fleksibilnost šake i prstiju, linija mu je jasna, adekvatnog pritiska. Po uzoru zna povlačiti linije od crte do crte, od točke do točke, ravne, kružne linije i valovite linije. Može precrtati likove: krug, trokut, kvadrat, romb, crtež mu odgovara dobi ( lik čovjeka ima sve detalje glava, vrat, trup, udovi, prsti ,oči, uši, nos, usta…).

 

 1. INTELEKTUALNO ZRELO-ima koncentraciju u rješavaju zadataka 15-20 min., a u igri i do 60min. uz kratke otklone pažnje. Razumije prostorne odnose ( gore, dolje, ispred, iza, na ,u, iznad, ispod). Usvojilo je orijentaciju na tijelu (desna/lijeva ruka, noga, oko), u prostoru ( što je desno/ lijevo od djeteta, smjer kretanja, naprijed, natrag…) na papiru ( što je na desnoj/lijevoj strani papira). Razumije vremenske odnose, dijelove dana, buduće, sadašnje i prošlo vrijeme, dane u tjednu, razlikuje godišnja doba…

 

Matematičke vještine: snalazi se u pojmovima više-maje, grupira i klasificira prema obliku, boji, veličini, količini, uspoređuje dva skupa, zna da se skup povećava dodavanjem, odnosno smanjuje oduzimanjem elemenata, uočava razlike mjereći  što je duže, veće, šire, teže. Broji do 20, povezuje broj s količinom.

Govorne i jezične vještine: pravilno izgovara sve glasove i gramatički se pravilno izražava ( koristi jedninu, množinu, zamjenice, govori pravilno u rodu, broju i padežu), razumije pročitani kraći tekst  ili priču koju kasnije može prepričati u pravilnom slijedu, može prepričati kraći događaj. Zna verbalno definirati jednostavne pojmove (od čega je nešto napravljeno, čemu služi…) uočiti i verbalno iskazati po čemu su neka bića ,stvari i pojave razlikuju, a po čemu su slični. Ima razvijen fonemski sluh, može rastaviti poznate riječi na slogove, prepoznaje i imenuje glas kojim neka riječ počinje ili završava, može imenovati riječ sa zadanim glasom, uočava gdje se nalazi zadani glas u riječi (na početku, sredini, kraju), rastavlja riječ na glasove- glasovna analiza ( MAČKA= M-A-Č-K-A) i sastavlja glasove u riječ-glasovna sinteza (M-A-Č-K-A=MAČKA). Prepoznaje simbole slova i brojki.

Opći pojmovi o sebi i drugo: zna ime i prezime, adresu i mjesto stanovanja, imena i zanimanja ukućana, svoju dob, prepoznaje i imenuje boje, prepoznaje okuse (kiselo,slatko,slano,gorko), toplo,hladno, članove obitelji (majka/otac/ baka/djed/brat/sestra..)

 1. EMOCIONALNO I SOCIJALNO ZRELO- kontrolira burno izražavanje emocija, poštuje autoritet i dogovorena pravila, surađuje s prijateljima i odraslima, komunikativno je, zna se zauzeti za sebe, ponosi se uspjehom i može podnijeti neuspjeh, uporno je i završava što je započelo.

Uloga odgajatelja/vrtića u pripremi djeteta za školu

Djeca koja pohađaju vrtić zasigurno se brže socijaliziraju i efikasnije razvijaju određene potrebne vještine. Odgajatelji kroz program predškolskog odgoja i obrazovanja djeci usađuju poželjne oblike ponašanja, prepoznaju i uvažavaju dječje potrebe i interese te temeljem toga potiču aktivnosti koje će im pomoći u razvoju njihovih potencijala. Sve to postižu uređenjem poticajnog materijalnog okruženja za djecu u kojem provode raznolike aktivnosti kroz slijedeće vrste djelatnosti:

 • Životno praktične i radne aktivnosti-vezane uz razvoj samostalnosti (u obavljanju bioloških potreba, svlačenja i oblačenja, samoposluživanja), odgovornosti prema svojim i tuđim stvarima, radnih navika pospremanje iza sebe, kulturnog ophođenja prema osobama s kojim dolazi u kontakt , briga za svoje  i tuđe zdravlje, pravilna i zdrava prehrana
 • Raznovrsne igre- funkcionalne, simboličke, mirne stolne igre, igre građenja i konstruiranja, igre s pravilima s ciljem razvoja pažnje, međusobne suradnje, poštivanja i uvažavanja tuđih ideja i mišljenja,
 • Društvene i društveno zabavne- druženje više djece, odraslih, sudjelovanje na priredbama, šetnjama, posjet školi, pravila ponašanja u prometu
 • Umjetničke aktivnosti, promatranje,slušanje, interpretacija umjetničkih tvorevina za djecu- slikovnica, likovnih, književnih i glazbenih umjetničkih djela s ciljem razvoja osjećaja za ljepotu i vrijednost umjetničkog djela, riječi i jezika, poželjno ponašanje prilikom listanja i čitanja slikovnica i knjiga.
 • Raznovrsno izražavanje i stvaranje- pjevanje, sviranje, plesanje s ciljem razvoja osjećaja za ritam, ton, tiho-glasno, brzo-polako pričanje, pjevanje, bogaćenje riječnika, razumijevanje pročitanog, igre riječima, glasovima, sinteza i analiza riječi.  Crtanje, slikanje,modeliranje s ciljem razvoja osjećaja za boju, odnose na papiru, veličinu, oblike, razvoj fine motorike šake i grafomotrike…
 • Istraživačko spoznajne aktivnosti- istraživačko manipuliranje predmetima (uspoređivanje, mjerenje), promatranje okoline  i prirode (promjene, međusobni prostorni odnosi, vremenski odnosi, uzročno posljedične veze, orijentacija…), klasificiranje predmeta po boji, veličini, količini, obliku, prepoznavanje godišnjih doba i njihovih karakteristika,
 • Specifične aktivnosti s kretanjem- tjelesno vježbanje, boravak na zraku u raznim vremenskim uvjetima, sportske igre s ciljem osvješćivanja važnosti brige za svoje tijelo i zdravlje

Što roditelji mogu učiniti?

Roditelj može  pomoći djetetu tako da je dosljedan u odgoju i stvaranju radnih navika, da postavlja jasne  granice i pravila, pohvali dijete za trud te pokaže puno ljubavi, poštovanja i vjere u dijete i njegove sposobnosti. U svemu tome važnu ulogu ima igra jer putem igre dijete najbolje i najprirodnije uči i razvija svoju pažnju usmjeravanjem svojih aktivnosti na ciljane zadatke. Stoga je važno uvesti mir i strukturu u djetetov život, a  ograničiti vrijeme gledanja crtića i korištenja kompjutora.

 • Igrajte društvene igre
 • Čitajte priče djetetu koje će ono poslije prepričati
 • Dok čitate pratite tekst prstom kako bi dijete shvatilo da tekst ide slijeva na desno i da slova prate riječi koje izgovarate
 • Igrajte igre u kojima će dijete osvijestiti glasovnu analizu i sintezu: razlikovanje kratkih od dugih riječi, nabrajanje riječi koje počinju ili završavaju zadanim glasom….
 • Osigurajte djetetu kutak za crtanje : kupite mu bojanku s omiljenim likovima, bojice, škarice,crtajte s djetetom, zajedno šiljite boje i razvrstavajte ih po bojama: crvena kao jagoda, zelena kao trava…
 • Obratite pažnju na urednost prilikom bojanja ,crtanja, korištenja olovke (pravilno držanje olovke, bojanje unutar zadanog oblika, povlačenje linija od crte do crte)
 • S djecom sortirati i prebrojavati igračke ( po veličini , obliku, boji, prvom početnom slovu i sl.)
 • Uspoređivati pokućstvo po visini, širini
 • U šetnji razgovarati o prostornim odnosima, što je blizu, daleko, visoko nisko
 • Potičite dijete da bude samostalno prilikom jela, odijevanja, pospremanja igračaka
 • Upoznajte put od kuće do škole i naučite dijete adresu stanovanja
 • O školi pričajte kao o mjestu gdje će naučiti puno zanimljivih stvari i gdje će upoznati puno novih prijatelja
 • Uključite dijete u nabavu opreme i pribora za školu te mu dajte mogućnost izbora
 • Razgovarajte s djetetom o svim promjenama koje ga očekuju, objasnite djetetu  da imate povjerenja u njega i njegove sposobnosti te da vam se može uvijek obratiti za pomoć
 • I za kraj, ne zaboravite POHVALITI DIJETE!!
Podijeli ovo

Dječji vrtić Josipdol © sva prava zadržana

Karlovačka 17b, Josipdol 47303 | tel: 047/ 581 - 275
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Dječjeg vrtićaJosipdol

design studio