logo_vrtic1_icon

NATJEĈAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA

Temeljem Odluke Upravnog vijeća DJEĈJEG VRTIĆA JOSIPDOL sa sjednice održane 21.12.2020., u skladu s Ĉlankom 26. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) DJEĈJI VRTIĆ JOSIPDOL objavljuje:
NATJEĈAJ ZA ZASNIVANJE RADNOG ODNOSA
1. ODGOJITELJ/ICA
-1 (jedan) izvršitelj/ica na odreĊeno, puno radno vrijeme tijekom provedbe ESF projekta „Odrastimo sretno u poticajnom okruženju“, radi povećanog obima posla uslijed što kvalitetnije integracije djeteta s teškoćama u razvoju u odgojno-obrazovnu skupinu redovitog programa u koju je ukljuĉeno.

tekst natječaja.pdf

Podijeli ovo

Dječji vrtić Josipdol © sva prava zadržana

Karlovačka 17b, Josipdol 47303 | tel: 047/ 581 - 275
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Dječjeg vrtićaJosipdol

design studio