logo_vrtic1_icon_60

Kategorija:Komisija za upis

PRVI DANI U VRTIĆU

  PRVI DANI U VRTIĆU Polazak u jaslice/vrtić predstavlja veliku promjenu za dijete i važan je događaj za njega i roditelje. Za većinu djece to

Read More »

Konačna upisna lista i upute za upis

DJEĈJI VRTIĆ JOSIPDOL Karlovaĉka 17 b 47303 Josipdol KLASA:034-06/19-01/18 URBROJ:2133-80-01-19-01 Josipdol, 02.srpnja.2019. Na temelju ĉlanka1a, 20. i 35. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju(NN 10/97,

Read More »
logo_vrtic1_icon_60

Dječji vrtić Josipdol © sva prava zadržana

Karlovačka 17b, Josipdol 47303 | tel: 047/ 581 - 275
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Dječjeg vrtićaJosipdol

design studio