logo_vrtic1_icon

Aktivnosti provođenja projekta “Odrastimo sretno u poticajnom okruženju”

3.12.2018.god u Dječjem vrtiću Josipdol započelo je provođenje projekta „Odrastimo sretno u poticajnom okruženju“ vezan u ESF natječaj „Unaprijeđenje usluga za djecu u sustavu ranog i predškolskog odgoja“ u trajanju 30mj..Prijavitelj projekta je općina Josipdol, a partner projekta je Dječji vrtić Josipdol .

Projekt „Odrastimo sretno u poticajnom okruženju“ obuhvaća organizaciju i uvođenje poslijepodnevnog odnosno, smjenskog rada vrtića do 21:00 sat, organizaciju dodatnih kraćih programa Opće, Folklorne, Sportske i Engleske igraonice u poslijepodnevnim satima i suradnju sa stručnim suradnikom psihologom. Kako je Dječji vrtić Josipdol mali vrtić koji sa svojim malim kapacitetom ne može obuhvatiti svu djecu sa područja naše općine, dodatni sadržaji u poslijepodnevnom periodu pokazali su se odličnim rješenjem za onu djecu koja nisu upisana u redoviti prijepodnevni program Dječjeg vrtića Josipdol.  Tijekom provođenje projekta igraonice za djecu su besplatne i financirane iz ESF. U tematske igraonice sveukupno je uključeno oko 80-ero djece što je pokazatelj velikog interesa za ponuđeni sadržaj.  Voditelji tematskih igraonica su vanjski suradnici, kvalificirani za rad sa djecom. Tako smo ostvarili suradnju i s dodanim kadrom kao što su prof. pedagogije/sportski trener, prof. rehabilitator/folklorni voditelj, učitelj eng.jezika/voditeljica engleske igraonice.  Postoji  i mogućnost  suradnje s kineziologom OŠ Josipdol s ciljem što kvalitetnijeg provođenja kraćeg sportskog programa u Dječjem vrtiću Josipdol. Svi kraći programi igraonica su verificirani od strane Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Suradnja sa stručnim suradnikom psihologom unaprijedila je odgojno obrazovni rad U Dječjem vrtiću Josipdol. Psiholog je u vrtiću jednom tjedno te ostvaruje rad s djecom, ostvaruje stručnu podršku i  savjetodavni rad s odgojiteljima i savjetodavni rad s  roditeljima.

Poslijepodnevni, odnosno smjenski program koristi 15-ero novo upisane djece koja su polaznici novo organizirane protočne skupine u poslijepodnevnom ili smjenskom terminu, a koja su bila na listi čekanja za upis u Dječji vrtić Josipdol. Protočnu skupinu vode dvije odgojiteljice zaposlene kroz projekt. Brigu o čistoći vrtića u poslijepodnevnoj smjeni  i  pripremu večere za djecu u poslijepodnevnoj smjeni provode dvije djelatnice zaposlene na pola radnog vremena također  kroz projekt „Odrastimo sretno u poticajnom okruženju“.

Pored financiranja vanjskih suradnika i zaposlenih kroz projekt, odobrena financijska  sredstva namijenjena su i za opremanje dječjeg vrtića, odnosno za poboljšanje materijalnih uvjeta, te unapređenje u smislu stručnog usavršavanje odgojitelja. Do sada su se nabavile nove garderobe za djecu, novi stolovi i stolice za jednu odgojnu skupinu, izmijenio se dotrajali namještaj u jednoj odgojnoj skupini.  Za što kvalitetniju organizaciju odgojno obrazovnog rada prostori odgojnih skupina nadopunili  su se i obogatili novom didaktikom, sportskom opremom, te audio tehnikom. Za kvalitetan rad psihologa nabavljeni su psihološki testovi i stručna literatura, a u planu je i uređenje prostorije u kojoj će se provoditi individualan rad s djecom. Također smo obnovili i informatičku opremu za  kvalitetnije provođenje administrativnih poslova.

U planu je ostvarivanje suradnje sa mr.sc.psi. Nadom Žanko s ciljem stručne podrške i stručnog usavršavanja svih zaposlenih u Dječjem vrtiću  Josidpol., te sudjelovanje i na drugim stručnim predavanjima ovisno o interesu i potrebi odgojitelja.

Zajedničkom suradnjom, razmjenom ideja, međusobnim razumijevanjem, uvažavanjem i poštivanjem te željom za napretkom naše općine borit ćemo se i dalje, sve  za dobrobit naših najmlađih žitelja.

Tim projekta

„Odrastimo sretno u poticajnom okruženju“

Podijeli ovo

Dječji vrtić Josipdol © sva prava zadržana

Karlovačka 17b, Josipdol 47303 | tel: 047/ 581 - 275
Sadržaj ove stranice isključiva je odgovornost Dječjeg vrtićaJosipdol

design studio